סמינריון – סוגיות בפסיכולוגיה של החקירה – Issues in forensic psychology

מטרות הקורס:

מטרת הסמינריון להתנסות במחקר אמפירי, על כל שלביו, החל משאלת המחקר ועד לכתיבת הדו"ח הסופי, בתחום הקשור בסוגיות בפסיכולוגיה חקירתית. תחומי המחקר בנושא הקורס הינם מגוונים. בקורס נתמקד בנושאים הקשורים בהטיות בזיכרון ובתפיסה וזיהוי של פנים ורגשות. תפיסה, זיהוי ועדות ראיה ראייה מבוססים על זכרונו של העד בדבר האירוע שעליו הוא מעיד. אולם הזיכרון האנושי מלווה בהטיות רבות. הזיכרון מושפע מגורמים פנימיים וחיצוניים שונים, כגון אישיותו של העד, יכולות קוגניטיביות, רצייה חברתית, אופן התשאול, תפיסה סטריאוטיפית, סוגסטיה וסוגסטביליות. להכרה בעיוותי זיכרון, טעויות שבזיהוי והטיות בשיפוט, הנובעים מגורמים אלה נודעת חשיבות במישור הפורנזי, שכן הם עשויים להשפיע על קבלת עדות או על דחייתה.

קובץ להורדה:

סמינריון – סוגיות בפסיכולוגיה של החקירה

דרישות קדם:

חובה ידע בסיסי והתנסות בניתוח נתונים באמצעות תוכנת SPSS (בקיאות בהכנת קובץ להקלדת נתונים, ביצוע התפלגויות, חי בריבוע, ניתוחי T-test, וניתוחי שונות חד כיווני).