עבירות צווארון לבן – White Collar Crimes

מטרות הקורס:

הכרות עם סוגי עבירות צווארון לבן (עברות השוחד, המרמה, הפרת האמונים, ניירות ערך והגבלים עסקיים), מבחינה משפטית נבחן את עבירות הצווארון הלבן בחוקי מדינת ישראל, התייחסות להיקף התופעה, להיבטים תיאורטיים, פרקטיים ומחקריים. בנוסף, נבחן האם קיימים הבדלים בין קריירת פשע של עברייני צווארון לבן לבין "עבריינות רחוב" תוך בחינה של תאוריות קרימינולוגיות הרלבנטיות לקריירת פשע.

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד צווארון לבן

 

דרישות קדם:

השלמת קורסי חובה שנה א. לא יוכלו להירשם לקורס סטודנטים שלא למדו מבוא לקרימינולוגיה ומבוא לפסיכולוגיה.