עברות מחשב – היבטים פסיכולוגיים וחברתיים – Cybercrime: social and psychological perspective

מטרות הקורס:

מהפכת המחשב והאינטרנט יצרה דור חדש פשעים ועברות. המחשב והרשת עלולים להוות מרכיב מרכזי בביצוע העברה, בין אם הם משמשים כזירת העברה, כאמצעי למימוש העברה, או כתשתית ורקע לעברה שתתבצע במקום אחר. מטרת הקורס הנה לחשוף בפני הלומדים את כל קשת ההשלכות של יכולות המחשב והאינטרנט בעידן הנוכחי על הזירה הפלילית, העברות החדשות שנוצרו ותופעות עברייניות אחרות שהועצמו או השתנו בעקבות נגישותה של הפלטפורמה הדיגיטלית לאוכלוסיות שונות.

בקורס יושם דגש על ההשפעה החברתית הרחבה של השימוש במחשב, באינטרנט וברשתות החברתיות, וכן על ההשפעות הפסיכולוגיות ארוכות וקצרות הטווח של ה"חיים ברשת" תוך קישורן של השפעות אלה למציאות הכלכלית – חברתית ולפשיעה עבריינות ופסיכופתולוגיה.

קובץ להורדה:

עברות מחשב