עבריינות מין – Sexual Offences

מטרות הקורס:

הכרות עם סוגי עבירות וסטיות מין, תוך התייחסות למאפיינים קליניים, להסברים התיאורטיים, לגישות הטיפוליות הנגזרות מהתיאוריות השונות, ולהיבטים המשפטיים.

קובץ להורדה:

Sexual Offences Mally Shechory Bitton-SHORT

 

דרישות קדם:

השלמת קורסי חובה שנה א'.