עבריינות נוער – Juvenile delinquence

מטרות הקורס:

  1. הבנת תהליכים, שמאפיינים את גיל ההתבגרות.
  2. היכרות עם גורמים להיווצרות עבריינות בקרב קטינים.
  3. היכרות מאפיינים של נוער בישראל בכלל ונוער עבריין בפרט.
  4. הבנת תהליך ההגירה והשפעותיו על היווצרות עבריינות בקרב מתבגרים.
  5. הכרת גופי טיפול ושיקום בישראל ובעולם.

תיאור הקורס:

קורס זה מהווה סקירה רחבה של מושגים וסוגיות בתחום עבריינות נוער. הקורס יכסה מגוון רחב של נושאים, כגון מאפייני גיל ההתבגרות, גישות תיאורטיות להסבר עבריינות נוער, השפעות ההגירה על מתבגרים ועבריינות נוער, תפקיד המשפחה ביצירת רווחה אישית (well being) ומניעת עבריינות, תופעת הכנופיות בקרב מתבגרים ועבריינות המתלווה, תפקיד בית הספר ועבריינות בבתי ספר. כמו כן הקורס יציג גישות למניעה, התמודדות וטיפול.

קובץ להורדה:

אינה לוי – פרשיה-עבריינות נוער- תשפ