עבריינות נוער – Juvenile Delinquency

מטרות הקורס:

לעמוד על הגורמים הסוציולוגים והפסיכולוגים המביאים בני נוער לידי עבריינות: עובדות, תיאוריות וניתוח מקרים. נדון בסוגיה שיקום או ענישה וזאת באמצעות ניתוח חוק הנוער.

ולסיום פעילותם של הגופים המטפלים בבני נוער בעלי קשיי הסתגלות למסגרות הנורמטיביות כולל בני נוער שהידרדרו לפעילות עבריינית.

קובץ להורדה:

עבריינות נוער