פרופילאות בשירות אכיפת החוק

מטרות הקורס:

הקורס מאפשר היכרות של המדע המתפתח- הפרופילאות הפלילית. הקורס מתייחס לתרומתה של הפרופילאות בעבודת המשטרה, כמו ניתוח זירת הפשע.

הקורס מאפשר היכרות עם מושגים בסיסיים בפרופילאות, מטרות הפרופילאות הפלילית  והנחות יסוד בסיסיות, הבנה בנוגע לאלמנטים חשובים בהערכת זירת פשע, בהם מתמקד הפרופילאי, וכמו כן התייחסות מעמיקה לתיאוריות וגישות עיקריות בתחום הפרופילאות.

במהלך הקורס יוצגו וינותחו מקרי פשע שאירעו בארץ .

קובץ להורדה:

קרן כהן לוק_ פרופילאות בשירות אכיפת החוק תשפ_פרשיית לימוד

דרישות קדם:

השלמת קורסי חובה שנה א.