פרופילאות בשירות אכיפת החוק

מטרות הקורס:

הקורס מאפשר היכרות של עבודת המשטרה עם המדע המתפתח- הפרופילאות הפלילית. הקורס מתייחס לתרומתה של הפרופילאות בעבודת המשטרה, כמו בניית פרופיל לעבריינים וניתוח זירת הפשע.

הקורס הנוכחי מאפשר היכרות עם מושגים בסיסיים בפרופילאות, מטרות הפרופיל אות הפלילית  והנחות יסוד בסיסיות, הבנה בנוגע לאלמנטים חשובים בהערכת זירת פשע, בהם מתמקד הפרופילאי, וכמו כן התייחסות מעמיקה לתיאוריות וגישות עיקריות בתחום הפרופילאות. במהלך הקורס יוצגו וינותחו מקרי פשע ושאירעו בארץ ובחו"ל.

קובץ להורדה:

קרן_פרופילאות בשירות אכיפת החוק__פרשיית לימוד