פשיעה, תרבות ותקשורת – Crime, culture and media

מטרות הקורס:

אומנם פשיעה וסטייה נחשבות לתופעות שליליות ומדאיגות, עם זאת מרבית הידע והתובנות של הציבור בנוגע לפשיעה וסטייה מתבססים על היכרות עקיפה ולא על החוויה האישית. פרסומים בעיתונות ובאינטרנט, חדשות בטלוויזיה וברדיות, תוכניות בידור וסדרות, סרטים וספרים, כל אלה מאפשרים לציבור הרחב מפגש עם פשיעה וסטייה. הקורס הנוכחי יעסוק בהסבר הקשר המורכב בין תרבות ותקשורת לבין הפשיעה וינתח את האופן שבו אמצעי התקשורת והתרבות הפופולארית מבנים את תדמיתם של פושעים מסוגים שונים וכיצד הבנייה זו משפיעה על התייחסות הציבור כלפי פושעים ופשיעה.

קובץ להורדה:

פשיעה, תרבות ותקשורת