פשיעה, תרבות ותקשורת – Crime, culture and media

מטרות הקורס:

  • לזהות ולהגדיר נקודות מבט תיאורטיות שונות על הקשר בין תקשורת לפשיעה
  • לתאר את המאפיינים שהופכים אירועי פשע לאירועים בעלי ערך חדשותי
  • לנתח אירועי פשיעה שונים בהתאם לקריטריונים להגדרת ערך חדשותי
  • לנתח את ההשפעה של התקשורת והתרבות על הבניית תופעת הפשיעה בקולנוע, סדרות טלוויזיה, קומיקסים ועוד.
  • להדגים כיצד תיאוריות קרימינולוגיות שונות באות לידי ביטוי בהסבר הפשיעה בקולנוע
  • להעריך ולבחון מחקרים העוסקים בתקשורת, תרבות ופשיעה

תיאור הקורס:
אומנם פשיעה וסטייה נחשבות לתופעות שליליות ומדאיגות, עם זאת מרבית הידע והתובנות של הציבור בנוגע לפשיעה וסטייה מתבססים על היכרות עקיפה ולא על החוויה האישית. פרסומים בעיתונות ובאינטרנט, חדשות בטלוויזיה וברדיות, תוכניות בידור וסדרות, סרטים וספרים, כל אלה מאפשרים לציבור הרחב מפגש עם פשיעה וסטייה. הקורס הנוכחי יעסוק בהסבר הקשר המורכב בין תרבות ותקשורת לבין הפשיעה וינתח את האופן שבו אמצעי התקשורת והתרבות הפופולארית מבנים את תדמיתם של פושעים מסוגים שונים וכיצד הבנייה זו משפיעה על התייחסות הציבור כלפי פושעים ופשיעה.

קובץ להורדה:

אינה לוי – פרשית לימוד – פשיעה, תרבות ותקשורת – תשעט