שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול – Drugs and Alcohol Abuse

מטרות הקורס:

הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים עם נושא השימוש לרעה וההתמכרות לחומרים פסיכואקטיביים – סמים ואלכוהול. בקורס ייבחנו ההיבטים ההיסטוריים של השימוש לרעה בסמים, תוצג תרבות הנוער והצעירים המשתמשים בסמים בישראל, ויתקיים דיון בנושאים תיאורטיים הקשורים באטיולוגיה של השימוש לרעה ובהתמכרות ובאפשרות למניעתה תוך אפיון גורמי סיכון וגורמי הגנה וסוגי מניעה שונים.

קובץ להורדה:

shimush leraa