שיקום אסירים – Prisoner rehabilitation

מטרות הקורס:

היציאה מבין כותלי בית הסוהר והניסיון להיקלט מחדש בחברה היא תהליך מורכב, ארוך, ולעיתים כואב, עבור רוב האסירים המשוחררים. קורס "שיקום אסירים" עוסק בהיבטים טיפוליים, חברתיים, חינוכיים ותעסוקתיים של תהליך המעבר מאורח חיים עברייני לאורח חיים נורמטיבי, לצד עיסוק תיאורטי בגישה השיקומית ובמודלים הקשורים אליה.

הסטודנטים יחשפו למאפיינים של מוסדות כוללניים ולמושגים בסיסיים הקשורים לחיים במוסד הטוטאלי: פריזוניזציה, הסתגלות והתמכרות למאסר, ותת תרבות האסירים. השפעות המאסר יבחנו אל מול דרישות החברה הנורמטיבית והקשיים בתחומי החיים השונים – תעסוקה, משפחה וקהילה. תוצג הגישה השיקומית והמודלים השונים לשיקום אסירים הנהוגים בארץ ובעולם (שיקום בקהילה, שיקום בבית הסוהר, מוסדות שיקומיים, צדק מאחה).

בקורס יסקרו שיטות שיקום: שיקום בקיבוצים, שיקום תעסוקתי, שיקום בעזרת חזרה בתשובה, תוכנית שנים עשר הצעדים לשיקום אסירים, שיקום באמצעות לימודים, וטכניקות טיפוליות עם אסירים משתקמים.

לבסוף ידונו סוגיות של מדיניות ויישום, יתרונות וחסרונות השיטות השונות, והמצב בישראל לעומת מודלים לשיקום אסירים הנהוגים בעולם.

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד שיקום עבריינים