שיקום עבריינים בקהילה – Community rehabilitation of criminal offenders

מטרות הקורס:

מטרת הקורס הינה להגיע להבנה מעמיקה של ענישת עבריינים פליליים בקהילה, ולבחון את העונשים השונים והמגוונים שנהוג להטיל עליהם בקהילה עפ"י דין במדינות מערב מפותחות, לרבות בישראל. מטרה נוספת הינה לעודד את החשיבה הביקורתית ואת השיח החברתי על המציאות שבה אנו חיים, ובמיוחד על הטיפול המערכתי על קבוצת האנשים שנקראת לעיתים "השוליים" שבעולמנו. הקורס ישלב דיון תיאורטי ומעשי במגוון נושאים רחב וזאת מנקודת מבט קרימינולוגית. במהלך הקורס נעסוק בנושאים הקשורים לתהליכי ענישת עבריינים ושיקום עבריינים ואסירים לאחר שחרורם.

קובץ להורדה:

פרשיית לימוד שיקום עבריינים

דרישות קדם:

השלמת קורסי חובה שנה א'.