סמינריון – תוקפנות ואלימות – Violence and Aggression

מטרות הקורס:

מטרת הסמינריון להתנסות במחקר אמפירי, על כל שלביו, החל משאלת המחקר ועד לכתיבת הדו"ח הסופי, בנושאים הקשורים בתוקפנות ובאלימות. תוקפנות ואלימות הן תוצר של גורמים פנימיים וחיצוניים שונים ויש להן ביטויים שונים, בקרב אוכלוסיות שונות. תחומי המחקר בנושא הקורס הינם מגוונים וכוללים את הקשר שבין גורמים סביבתיים, נפשיים ואישיותיים שונים לבין תוקפנות או אלימות, עמדות ותפיסות בנושא, הבדלים בין אוכלוסיות, הבדלי מגדר, מוצא וגיל, ועוד.

קובץ להורדה:

צבי, ליזה – תוקפנות ואלימות