תורת הענישה: איפיוני ענישה ודרכי הענישה הפלילית – Penology

מטרות הקורס:

להקנות ידע בסיסי בנושאים הקשורים להתפתחות הענישה עד לתקופה המודרנית, הבנת תפיסת הענישה על היבטיה הפילוסופיים, המוסריים, הדתיים, החברתיים והפסיכולוגיים. החלק השני של הקורס יעסוק בדרכי הענישה , יישומן והשימוש בהן  כפונקציה לשינויים שחלו בחברה. כמו כן, סקירה של היתרונות והחסרונות בדרכי הענישה השונות, בדרגות הפעלתן ובמטרותיהן בתקופה המודרנית.

קובץ להורדה:

torat anisha