תורת הענישה: איפיוני ענישה ודרכי הענישה הפלילית – Penology

מטרות הקורס:

להקנות ידע בסיסי בנושאים הקשורים להתפתחות הענישה עד לתקופה המודרנית, הבנת תפיסת הענישה על היבטיה הפילוסופיים, המוסריים, הדתיים, החברתיים והפסיכולוגיים. החלק השני של הקורס יעסוק בדרכי הענישה , יישומן והשימוש בהן  כפונקציה לשינויים שחלו בחברה. כמו כן, סקירה של היתרונות והחסרונות בדרכי הענישה השונות, בדרגות הפעלתן ובמטרותיהן בתקופה המודרנית לרבות התמורות האחרונות בישראל בהבניית שיקול הדעת השיפוטי ומגמות חדשות בענישה ובכליאה בעקבות ועדת דורנר.

קובץ להורדה:

תורת הענישה פרשית תשפ