תיאוריות בקרימינולוגיה – Criminological theory

מטרות הקורס:

הכרת התיאוריות הקרימינולוגיות השונות והצגה מחקרית של תופעת הפשיעה   והסטייה החברתית. הקורס מיועד להקנות ידע עיוני ומחקרי והיכרות עם אופנויות חשיבה והמשגה בתחום של קרימינולוגיה.

קובץ להורדה:

Criminological theories 2017 פרשיית לימוד