תיאוריות בקרימינולוגיה – Criminological theory

מטרות הקורס:

הכרת התיאוריות הקרימינולוגיות השונות והצגה מחקרית של תופעת הפשיעה והסטייה החברתית.

מטרות התרגול:

מטרות התרגיל: הכרת היבטים שונים של הנושא הנלמד, באמצעות קריאה ודיון מודרך במאמרים. חלק ממאמרים ללימוד עצמי. פירוט יינתן על ידי המתרגלים בתחילת השנה. – החובה יידונו בכיתה וחלקם לימוד עבודת חיפוש, איתור, קריאה והבנה של מאמרים וספרים מדעיים רלבנטיים.

קובץ להורדה:
Criminological_theory