תיאוריות בקרימינולוגיה – Criminological theory

מטרות הקורס:

הכרת התיאוריות הקרימינולוגיות השונות והצגה מחקרית של תופעת הפשיעה   והסטייה החברתית.

מטרות התרגיל:

הכרת היבטים שונים של הנושא הנלמד, באמצעות קריאה ודיון מודרך במאמרים. חלק ממאמרי החובה יידונו בכיתה וחלקם – ללימוד עצמי. פירוט יינתן על ידי המתרגלים בתחילת השנה.

לימוד עבודת חיפוש, איתור, קריאה והבנה של מאמרים וספרים מדעיים רלבנטיים.

קובץ להורדה:
Criminological theory Mally Shechory Bitton -SHORT