עבודת שדה בחוג לקרימינולוגיה

סטודנטים הלומדים לתואר ראשון בקרימינולוגיה מחויבים כחלק מדרישות הלימודים לתואר להתנסות בעבודת שדה במסגרות שונות כגון משטרה, בתי חולים והוסטלים לחולי נפש, מסגרות טיפוליות לנוער ועוד. מטרת פרויקט עבודת השדה היא להפגיש אותך הסטודנט/ית עם עבודה מעשית בתחומים הרלבנטיים לתחום הקרימינולוגיה, על מנת שתרכוש/י ניסיון והיכרות עם השטח.

חובות הסטודנט

פרויקט עבודת השדה מלווה בשני קורסים אקדמיים: "עבודת שדה" (קורס סמסטריאלי) ו"הכשרה מעשית" (קורס שנתי). נוכחותך במפגשי הקורסים השבועיים היא חובה (בכל קורס יתאפשרו עד 3 חיסורים שאינם מאושרים בלבד). מטרת הליווי האקדמי היא להציג את הכללים, הדרישות והנהלים וכן ללוות אותך הסטודנט/ית בהתנסותך במסגרת ההכשרה תוך מתן סיוע, העשרה ותמיכה במסגרת קבוצתית ואישית.

על הסטודנט להתנסות ב- 140 שעות בעבודה עם אוכלוסיות רלוונטיות לתחום הקרימינולוגיה. בנוסף, חובת הסטודנט להשתתף בשיעור פרונטאלי ובהדרכה אישית וקבוצתית על פי תוכנית הלימודים.

לתשומת לבך

בכל משך ההתנסות עליך להקפיד הן על כללי האתיקה וההתנהגות של האוניברסיטה והן על אלו של מקום ההכשרה, כולל חובת הדיווח והתחייבות לשמירת סודיות ולהגנה על מידע.
אנו מפנות את תשומת לבך לכללים המחייבים של תוכנית ההכשרה.

בכל משך ההתנסות חלה על כל סטודנט חובה להקפיד על מילוי ומשלוח דוחות ההכשרה למרצה האישי שלו בהכשרה מעשית.

דוחות להגשה

החל משנה"ל תשע"ח מילוי ומשלוח הטפסים יעשה דרך אתר המודל.

מרצים

ד"ר חגית בוני נח
הממונה על עבודת שדה

hagitbn@ariel.ac.il

ד"ר ורד נאמן חביב

verednh@gmail.com

ד"ר לאה יגר

leaj@ariel.ac.il