אירועים במחלקה למדעי המחשב

אתם מוזמנים לעיין ביומן האירועים של המחלקה.

אנחנו עורכים סמינרים, אירועים מחלקתיים שונים והאקאתון שנתי.

תמונות מאירועים