חברי סגל

שעות קבלה: בתיאום מראש
אתר אישי

פרופ' בעז בן משה ראש המחלקה

תחום המחקר העיקרי שלי הוא גאומטריה חישובית, ובפרט אופטימיזציה של בעיות בעלות אופי גאומטרי. אני עוסק הן באספקטים התאורטיים של התחום (לרבות סיבוכיות, הוכחת קושי, הוכחת חסמים תחתונים מידול מבני נתונים ואלגוריתמים ועוד) והן באספקטים הפרקטיים שכוללים אפליקציות שונות בתחומים מגוונים לרבות: מערכות ניווט, שיטות מיפוי, פיתוח כלים אוטונומיים ולוויינים זעירים.
שעות קבלה: בתיאום מראש.