חברי סגל

תחומי מחקר

קומבינטוריקה אקסטרימאלית, הסתברותית, ואדטיבית. גרפים והיפר-גרפים אקראיים וקוואזי-אקראיים. בעיות Turán. בעיות בתורת Ramsey. מבנים פורשים בגרפים והיפר-גרפים. בעיות קומבינטוריות בתורת המספרים האדטיבית. השימוש בכלים אלגבריים ומאנליזה פונקציונאלית בקומבינטוריקה.
עריכת פרופילעריכת פרופיל