חברי סגל

תחומי מחקר

אלגוריתמים לחלוקה הוגנת, מכרזים ותורת המשחקים.
עריכת פרופילעריכת פרופיל