חברי סגל

בועז בן משה

פרופ' חבר
CV

משרד

מעבדת KCG 5.2.11

נייד

054-7740272

תחומי מחקר

תחומי המחקר שלי כוללים: פיתוח כלים אוטונומיים, אלגוריתמי ניווט, תקשורת לייזר מלוויינים זעירים, ואופטימיזציה של בעיות בעלות אופי גיאומטרי.
אני עוסק הן באספקטים התיאורטיים של התחום (לרבות סיבוכיות, הוכחת קושי, הוכחת חסמים תחתונים מידול מבני נתונים ואלגוריתמים ועוד)
במעבדת המחקר שלי מבוצעים מחקרים בתחומים הבאים:
  1. פיתוח ננו לוויינים - ואופטימיזציה של תקשורת לייזר מלוויינים זעירים.
  2. פיתוח כלים אוטונומיים ולהקות של כלים אוטונומיים.
  3. פיתוח שיטות ניווט באיזורים ללא כיסוי GPS.
  4. מודלי התפשטות של שידור אלחוטי בתדרים גבוהים 70-60 GHz בתוך מבנים ובאטמוספרה.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר המעבדה שלי: 
https://www.ariel-asc.com/

פרסומים

Name

B. Ben-Moshe, M.J. Katz and M. Segal, Obnoxious facility location: complete service with minimal harm, International J. of Computational Geometry and Applications, 10: 581-592 (2000).

B. Ben-Moshe, P. Carmi and M.J. Katz, Computing all large sums-of-pairs in R^n and the discrete planar two-watchtower problem, Inf. Proc. Letters, 89: 137-139 (2004).

B. Ben-Moshe, M.J. Katz, J.S.B. Mitchell and Y. Nir, Visibility preserving terrain simplification - An experimental study, Comp. Geom.Theory and Appl., 28: 175-190, (2004).

B. Ben-Moshe, Y. Ben-Shimol, Y. Ben-Yehezkel and A. Dvir, M. Segal, An automated wireless fixed-access networks antenna positioning algorithm,Journal of Heuristics, 13(3): 243-263 (2007).

B. Ben-Moshe, M.J. Katz and J.S.B. Mitchell, A constant-factor approximation algorithm for optimal terrain guarding, SIAM Journal on Computing. SIAM J. Comput. 36(6): 1631-1647 (2007).

B. Ben-Moshe, B. Bhattacharya, Qiaosheng Shi and A. Tamir, Efficient algorithms for center problems in cactus graphs, Theoretical Computer Science, 378(3): 237-252 (2007).

B. Ben-Moshe, P. Carmi and M.J. Katz, Approximating the visible region of a point on a terrain, GeoInformatica, 12(1): 21-36 (2008).
R. Ge, M. Ester, B.J. Gao, Z. Hu, B.K. Bhattacharya and B. Ben-Moshe, Joint cluster analysis of attribute data and relationship data: The connected k-center problem, algorithms and applications. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data TKDD, 2(2): 1-35 (2008).

A. Beimel, B. Ben-Moshe, Y. Ben-Shimol, P. Carmi, E. Chai, I. Kitroser and E. Omri, Matrix Columns Allocation Problems. Theoretical Computer Science, 410(21-23): 2174-2183 (2009).

עריכת פרופילעריכת פרופיל