חברי סגל

תחומי מחקר

קומבינטוריקה, בפרט משחקים קומבינטוריים, גרפים מקריים ופסאודו-מקריים, שיטות הסתברותיות ואלגבריות בקומבינטוריקה וקומבינטוריקה אקסטרמלית.
עריכת פרופילעריכת פרופיל