חברי סגל

תחומי מחקר

דחיסת נתונים, איחזור נתונים, אלגוריתמי קירוב.
עריכת פרופילעריכת פרופיל