חברי סגל

ואדים לויט

פרופ' מן המניין
CV

משרד

AUC

שעות קבלה

Tuesday 15:00 - 17:00

תחומי מחקר

אופטימיזאציה קומבינטורית
עריכת פרופילעריכת פרופיל