חברי סגל

תחומי מחקר

גיאומטריה חישובית ולמידת מכונה.
עריכת פרופילעריכת פרופיל