חברי סגל

תחומי מחקר

בינה מלאכותית, מערכות מרובות סוכנים, בחירה חברתית חישובית, תורת החיפוש, חיפוש פיזי הסתברותי, כיסוי שטחים ע"י קבוצות רובוטים

פרסומים

Orgad Keller, Avinatan Hassidim and Noam Hazon. New Approximations for Coalitional Manipulation in Scoring Rules. Journal of Artificial Intelligence Research 64:109-145, 2019. DOI.
 
Liat Sless, Noam Hazon, Sarit Kraus and Michael Wooldridge. Forming k Coalitions and Facilitating Relationships in Social Networks. Artificial Intelligence 259:217-245, 2018. DOI.
 
Yue Yin, Yevgeniy Vorobeychik, Bo An and Noam Hazon. Optimal Defense Against Election Control by Deleting Voter Groups. Artificial Intelligence 259:32-51, 2018. DOI.
 
Chen Hajaj, Noam Hazon and David Sarne. Enhancing Comparison Shopping Agents through Ordering and Gradual Information Disclosure. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (JAAMAS) 31(3):696-714, 2017. DOI.
 
Chen Hajaj, Noam Hazon, David Sarne. Improving Comparison Shopping Agents’ Competence through Selective Price Disclosure. Electronic Commerce Research and Applications (ECRA) 14(6):563-581, 2015. DOI.
 
Noam Hazon, Yonatan Aumann, David Sarne and Sarit Kraus. Physical Search Problems with Probabilistic Knowledge. Artificial Intelligence, 196:26-52, 2013
 
Noam Hazon, Yonatan Aumann, Sarit Kraus and Michael Wooldridge. On the Evaluation of Election Outcomes under Uncertainty. Artificial Intelligence 189:1-18, 2012
 
Noa Agmon, Noam Hazon and Gal A. Kaminka. The Giving Tree: Constructing Trees for Efficient Offline and Online Multi-Robot Coverage. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence (AMAI) 52:143-168, 2008
 
Noam Hazon and Gal A. Kaminka. On Redundancy, Efficiency, and Robustness in Coverage for Multiple Robots. Robotics and Autonomous Systems 56:1102-1114, 2008

Noam Hazon and Edith Elkind. Complexity of Safe Strategic Voting. Algorithmic Game Theory, Lecture Notes in Computer Science 6386:210-221, 2010

Anisse Ismaili, Noam Hazon, Emi Watanabe, Makoto Yokoo and Sarit Kraus. Complexity and Approximations in Robust Coalition Formation via Max-Min k-Partitioning. The 18th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS-19), 2019 (Short paper, acceptance rate 218/781=30%)
 
Sefi Erlich, Noam Hazon and Sarit Kraus. Negotiation Strategies for Agents with Ordinal Preferences. The 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence and the 23rd European Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-ECAI-18), 2018 (Acceptance rate 710/3470=20.4%)
 
Orgad Keller, Avinatan Hassidim and Noam Hazon. Approximating Bribery in Scoring Rules. The 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-18), 2018 (Acceptance rate 933/3800=24.6%)
 
Orgad Keller, Avinatan Hassidim and Noam Hazon. New Approximation for Borda Coalitional Manipulation. The 16th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS-17), 2017 (Acceptance rate 155/595=26%)
 
Yue Yin, Yevgeniy Vorobeychik, Bo An and Noam Hazon. Optimally Protecting Elections. The 25th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-16), 2016 (Acceptance rate 550/2294 = 24%)
 
Sigal Sina, Noam Hazon, Avinatan Hassidim and Sarit Kraus. Adapting the Social Network to Affect Elections. The 14th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS-15), 2015 (Acceptance rate 167/670 = 24.9%)
 
Samuel Barrett, Noa Agmon, Noam Hazon, Sarit Kraus and Peter Stone. Communicating with Unknown Teammates. The 21st European Conference on Artificial Intelligence (ECAI-14), 2014 (Acceptance rate 158/562 = 28.1%)
 
Chen Hajaj, Noam Hazon and David Sarne. Ordering Effects and Belief Adjustment in the Use of Comparison Shopping Agents. The 28th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-14), 2014 (Acceptance rate 398/1406 = 28.3%)
 
Liat Sless, Noam Hazon, Sarit Kraus and Michael Wooldridge. Forming Coalitions and Facilitating Relationships for Completing Tasks in Social Networks. The 13th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent System (AAMAS-14), 2014 (Acceptance rate 169/709 = 23.8%)
 
Samuel Barrett, Noa Agmon, Noam Hazon, Sarit Kraus and Peter Stone. Communicating with Unknown Teammates. The 13th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent System (AAMAS-14), 2014 (short paper, acceptance rate 159/709 = 22.4%)
 
Noam Hazon, Raz Lin and Sarit Kraus. How to Change a Group’s Collective Decision? The 23rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-13), 2013 (Acceptance rate 413/1473 = 28%)
 
Chen Hajaj, Noam Hazon, David Sarne and Avsahlom Elmalich. Search More, Disclose Less. The 27th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-13), 2013 (Acceptance rate 203/690 = 29.4%)
 
Steven Okamoto, Noam Hazon, Katia Sycara. Solving Non-Zero Sum Multiagent Network Flow Security Games with Attack Costs. The 11th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent System (AAMAS-12), 2012 (Acceptance rate 137/671 = 20.4%)
 
Noam Hazon, Nilanjan Chakraborty and Katia Sycara. Game Theoretic Modeling and Computational Analysis of N-Player Conflicts over Resources. The Third IEEE International Conference on Social Computing (SocialCom-11), 2011 (Acceptance rate 193/1969 = 9.8%)
 
Svetlana Obraztsova, Edith Elkind and Noam Hazon. Ties Matter: Complexity of Voting Manipulation Revisited. The 22nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-11), 2011. Invited paper (best paper track). (Acceptance rate 227/1325 = 17.1%)
 
Svetlana Obraztsova, Edith Elkind and Noam Hazon. Ties Matter: Complexity of Voting Manipulation Revisited. The 10th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent System (AAMAS-11), 2011. Finalist for best paper award. (Acceptance rate 127/575 = 22%)
 
Noam Hazon, Yonatan Aumann and Sarit Kraus. Collaborative Multi Agent Physical Search with Probabilistic Knowledge. The Twenty-first International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-09), 2009 (Acceptance rate 331/1290 = 25.7%)
 
Yonatan Aumann, Noam Hazon, Sarit Kraus and David Sarne. Physical Search Problems Applying Economic Search Models. The Twenty-Third Conference on Artificial Intelligence (AAAI-08), 2008 (Acceptance rate 227/937 = 24.2%)
 
Noam Hazon. Social Interaction under Uncertainty in Multi Agent Systems.The Thirteenth Annual AAAI/SIGART Doctoral Consortium (In association with  AAAI-08), 2008 (Acceptance rate 227/937 = 24.2%)
 
Noam Hazon, Yonatan Aumann, Sarit Kraus and Michael Wooldridge. Evaluation of Election Outcomes under Uncertainty. The Seventh International Conference on Autonomous Agents and Multiagent System (AAMAS-08), 2008 (Acceptance rate 141/640 = 22%)
 
Noam Hazon, Fabrizio Mieli and Gal A. Kaminka. Towards Robust On-Line Multi-Robot Coverage. The IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA-06), 2006 (Acceptance rate 680/1756 = 38.7%)
 
Noa Agmon, Noam Hazon and Gal A. Kaminka. Constructing Spanning Trees for Efficient Multi-Robot Coverage. The IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA-06), 2006 (Acceptance rate 680/1756 = 38.7%)
 
Noam Hazon and Gal A. Kaminka. Redundancy, Efficiency, and Robustness in Multi-Robot Coverage. The IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA-05), 2005 (Acceptance rate 771/1700 = 45.4%)
Chaya Levinger, Noam Hazon and Amos Azaria. Cost Allocation for Prioritized Ridesharing. Fair Allocation in Multiagent Systems Workshop (FAMAS), 2019.
 
Chaya Levinger, Noam Hazon and Amos Azaria. A Method for Maximizing Human Satisfaction in Ridesharing. The 4th International Workshop on Agent-Based Modelling of Urban Systems (ABMUS-2019), 2019.
 
Sefi Erlich, Noam Hazon and Sarit Kraus. Negotiation Strategies for Agents with Ordinal Preferences. The Seventh International Workshop on Computational Social Choice (COMSOC-18), 2018.
 
Noam Hazon, Mira Gonen and Max Kleb. Approximation and Heuristic Algorithms for Probabilistic Physical Search on General Graphs. CoRR abs/1509.08088, 2015
 
Noam Hazon and Edith Elkind. Complexity of Safe Strategic Voting. The Third International Workshop on Computational Social Choice (COMSOC-10), 2010. Early version presented in The First Workshop on Cooperative Games in Multiagent Systems (CoopMAS-10), 2010
 
Noam Hazon, Paul E. Dunne, Sarit Kraus and Michael Wooldridge. How to Rig Elections and Competitions. The 2nd International Workshop on Computational Social Choice (COMSOC-08), 2008. Early version presented in The 9th Bar-Ilan Symposium on the Foundations of Artificial Intelligence (BISFAI-07), 2007
 
Noam Hazon, Yonatan Aumann, Sarit Kraus and Michael Wooldridge. Evaluation of Election Outcomes under Uncertainty. DIMACS Workshop on the Boundary between Economic Theory and Computer Science, 2007
עריכת פרופילעריכת פרופיל