חברי סגל

רועי וייס

מרצה

תחומי מחקר

למידת מכונה ותאוריה של למידה סטטיסטית

פרסומים

On learning parametric-output HMMs.
A Kontorovich, B Nadler, R Weiss.
International Conference on Machine Learning (ICML 2013)
A Kontorovich, R Weiss
Journal of Applied Probability 51 (4), 1100-1113
A Kontorovich, R Weiss
Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS 2015)
A Kontorovich, R Weiss
International Conference on Machine Learning (ICML 2014)
A Kontorovich, S Sabato, R Weiss
Advances in Neural Information Processing Systems, 1573-1583
A Jaffe, R Weiss, B Nadler
SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications 39 (3), 1071-1094
A Jaffe, R Weiss, S Carmi, Y Kluger, B Nadler
International Conference on Machine Learning (ICML 2018)
עריכת פרופילעריכת פרופיל