מזכירות המחלקה

רכזת סטודנטים: גב' לזרב יבגניה

קבלת קהל: 10:30-12:00, 13:30-15:00

מענה טלפוני: 09:00-10:30, 15:00-16:30

רכזת בכירה: גב' רנה ברץ

שעות קבלה: א'-ה': 9:00-10:00, 13:30-15:30

מענה טלפוני: א'-ה': 09:00-10:00, 15:30-16:00

רכזת המחלקה: גב' אוולין פומנקו

שעות קבלה: א'-ה': 9:00-10:00, 13:30-15:30

מענה טלפוני: א'-ה': 10:00-12:00, 15:30-16:30:

ראש צוות: גב' דיאנה שטמפלר

שעות קבלה: א'-ה': 8:30-10:00,15:00-16:00

מענה טלפוני: א'-ה': 10:00-12:00,14:00-15:00: