מזכירות המחלקה

קבלת קהל בימים א'-ה' בין השעות 10:00-12:00 , 14:30-15:30

מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות  08:30-10:00 , 13:00-14:30

רכזת סטודנטים: גב' לזרב יבגניה

רכזת סטודנטים: גב' הילה  פייגין

רכזת המחלקה ורכזת סטודנטים לתואר שני: גב' יאנה דהן

ראש צוות ורכזת סטודנטים: גב' דיאנה שטמפלר