מסלול ישיר לתואר שני

רוצה עזרה בהרשמה?

טופס יצירת קשר מועמדים - ללא לייבל
אימות נתונים

כחלק מתוכנית לעידוד מצויינות, המחלקה למדעי המחשב תאפשר לסטודנטים העומדים בתנאים מתאימים ומעוניינים בכך, ללמוד לתואר שני במדעי המחשב במסגרת המסלול הישיר. מסלול זה יאפשר לסטודנטים מצטיינים לסיים את לימודיהם לתואר ראשון ולתואר שני מחקרי במדעי המחשב תוך ארבע שנים (לעומת חמש שנים במסלול הרגיל). מסלול זה יאפשר לסטודנטים להנות משני העולמות – מצד אחד לימודים קצרים יחסית (כמו לימודים לתואר ראשון בהנדסה) ומצד שני העמקת הידע, התמחות בתחום כלשהו במדעי המחשב לפי בחירתם, ורכישת נסיון מחקרי שיעניק להם יתרון בהשתלבות בתעשייה ויסלול את דרכם לקריירה אקדמית מחקרית.

מסלולי לימוד נוספים במחלקה

תואר ראשון במדעי המחשב ומתמטיקה

מסלול סייבר

מסלול מדעי הנתונים

מסלול מצטיינים

סטודנט מצטיין המעוניין ללמוד במסגרת המסלול הישיר לתואר שני במדעי המחשב, יגיש בקשה במהלך הסמסטר הרביעי ללימודי התואר הראשון שלו. באם ימצא מתאים, בשנה השלישית ללימודיו יצטרך הסטודנט לסיים את כל חובות התואר הראשון שנותרו לו, להתחיל את קורסי התואר השני, ולהתקשר עם מנחה לתזה. הסטודנט יחל בביצוע המחקר (בהנחיית המנחה הנבחר) כבר באותה השנה ובסיומה יגיש הצעת מחקר. בשנה הרביעית ללימודיו, ישלים הסטודנט את מחקרו, יגיש את התזה ויסיים את כל קורסי התואר השני הנותרים. במהלך השנה השלישית והשנה הרביעית ללימודיו, יהיה זכאי הסטודנט להגיש בקשה למלגה בדומה לכל סטודנט אחר לתואר שני.