מסלול מצטיינים

רוצה עזרה בהרשמה?

טופס יצירת קשר מועמדים - ללא לייבל
אימות נתונים

לעידוד מצויינות אקדמית ומחקרית מקיימת המחלקה למדעי המחשב תוכנית מצטיינים ייחודית במסגרת התואר הראשון. לסיום התואר תוך כדי השתייכות לתוכנית זו יש יתרונות רבים במהלך התואר ומחוצה לו בעת חיפוש משרות בתעשייה ומלגות ללימודים מתקדמים. 

שייכות לתוכנית המצטיינים בפרט פותחת את האפשרות לביצוע תואר שני ישיר עם תיזה באוניברסיטת אריאל במדעי המחשב תוך 4 שנים במקום ב 5 שנים (כלומר מסיימים לאחר 4 שנים עם תואר ראשון ושני במדעי המחשב). מעבר לכך, במהלך התואר, למתאימים נפתחת האפשרות להיות מועסק על ידי המחלקה בשלל משרות תרגול ובדיקת תרגילים ובכך להשתכר במהלך התואר בין כתלי האוניברסיטה ומבלי להיזדקק למשרות חיצוניות מזדמנות שמסיחות את הדעת מהצטיינות בלימודים. 

מסלולי לימוד נוספים במחלקה

תואר ראשון במדעי המחשב ומתמטיקה

מסלול סייבר

מסלול מדעי הנתונים

מסלול ישיר לתואר שני

המחלקה למדעי המחשב באריאל18

עם השנים מעמדו של התואר הראשון נשחק בשוק העבודה וישנו עניין גובר אצל מעסיקים למצוא כוח אדם מוכשר עוד יותר. יציאה לשוק העבודה  במעמד הצטיינות לאחר 4 שנים עם תואר שני יש בה כדי להבליט את ערכו של הבוגר ביתר שאת בעיני מעסיקים פוטנציאלים.  חשוב לציין, שלעומדים בתנאים מסויימים, את לימודי התואר השני ניתן יהיה לבצע תוך כדי קבלת מלגת קיום מהאוניברסיטה ופטור משכ״ל לקורסי התואר השני.