ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
הפקולטה למדעי הטבע
המחלקה למדעי המחשב
פרופ' בועז בן משהראש המחלקה 45...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' דיאנה שטמפלרראש צוות, רכזת סטודנטים לתואר שני 40...03-90לחץ להצגהdianas@...ilלחץ להצגה
גב' רנה ברץרכזת בכירה מדעי המחשב 04...03-90לחץ להצגה
36...054-33לחץ להצגה
renab@...lלחץ להצגה
פרופ' דנה שפירא 09...074-78לחץ להצגהshapird@....ilלחץ להצגה
ד"ר נועם חזוןnoamh@...lלחץ להצגה
ד"ר מירה גונןmirag@...lלחץ להצגה
פרופ' ואדים לויט 63...03-90לחץ להצגהlevitv@...ilלחץ להצגה
ד"ר דביר עמית- זאבלחץ להצגה
ד"ר גבריאל ניבשgabrieln@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר דן אופירdano@...לחץ להצגה
ד"ר דרור טובי 47...03-90לחץ להצגהdrorto@...ilלחץ להצגה
ד"ר אלעד חורב 71...074-72לחץ להצגהhorev@...lלחץ להצגה
ד"ר ענת צ'ירניאבסקיanatpc@...ilלחץ להצגה
ד"ר ליעד גוטליבleead@...lלחץ להצגה
ד"ר עמרי ערןomrie...לחץ להצגה
פקס 92...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה