ספר טלפונים

המחלקה למדעי המחשב

פרופ' בועז בן משה | ראש המחלקה

טלפון נייד לחצו להצגה

גב' דיאנה שטמפלר | ראש צוות, רכזת סטודנטים לתואר שני

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' רנה ברץ | רכזת בכירה מדעי המחשב

טלפון נייד לחצו להצגה
טלפון קוי לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' דנה שפירא |

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר נועם חזון |

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר מירה גונן |

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' ואדים לויט |

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר גבריאל ניבש |

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר דביר עמית- זאב |

ד"ר דן אופיר |

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר דרור טובי |

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אלעד חורב |

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר ענת צ'ירניאבסקי |

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר ליעד גוטליב |

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר עמרי ערן |

כתובת מייל לחצו להצגה

| פקס

טלפון נייד לחצו להצגה