רשימת מנחים ועמיתי מחקר

wdt_IDשם החוקרנושאי מחקרדרכי התקשרות
1פרופ' לויט ואדיםאופטימיזציה קומבינטורית
תורת הגרפים וניתוח נתונים
levitv@ariel.ac.il
2פרופ' שפירא דנהדחיסת נתונים
אחזור נתונים ואלגוריתמי קירוב
shapird@ariel.ac.il
3פרופ' בן משה בעזגיאומטריה חישובית ואופטימיזציה של רשתות גיאומטריות
אלגוריתמי ניווט ומיפוי
שיטות סימולציה ואופטימיזציה של רשתות אלחוטיות
benmo@g.ariel.ac.il
4ד"ר טובי דרורביולוגיה חישובית
דינמיקה של חלבונים
אינטראקציות חלבון-חלבון
drorto@ariel.ac.il
5ד"ר גוטליב ליעדאלגוריתמים
גיאומטריה חישובית ולמידת מכונה
leead@ariel.ac.il
6ד"ר ניבש גבריאלגיאומטריה בדידה
גיאומטירה חישובית
משחקים קומבינטוריים
gabrieln@ariel.ac.il
7ד"ר עמרי ערןקריפטוגרפיה וחישוב פרטיomrier@ariel.ac.il
8ד"ר גונן מירהאלגוריתמי קירוב
קידוד ברשתות
מזעור התרעות שוא של ערכי היפוגלימיה
רשתות זרימה
רשתות מורכבות
אלגוריתמים תת-ליניאריים
mirag@ariel.ac.il
9ד"ר דביר עמיתסייבר
תקשורת מחשבים
תעבורת מולטימדיה
amitdv@ariel.ac.il
10ד"ר חזון נועםבינה מלאכותית - סוכנים אוטונומיים ומערכות מרובות סוכניםnoamh@ariel.ac.il
שם החוקרנושאי מחקרדרכי התקשרות