תכנית הלימודים לתואר שני בהתמחות במדעי המחשב – עם פרויקט גמר

תכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב כוללת קורסים תיאורטיים, פרויקט גמר לתואר שני וקורסים מקצועיים.

במסגרת הלימודים, יבצע הסטודנט פרויקט גמר לתואר שני (שנתי, 6 נ"ז). בנוסף ישלים הסטודנט לימודים עיוניים בהיקף 33 נ"ז. יודגש שכל הסטודנטים מחויבים בהשתתפות בשני סמינריוני מחקר. מטרת הסמינרים לפתח מיומנויות מחקר: מושגי הוכחה ושיטות מחקר, מקורות מידע מדעיים כתיבה מדעית והצגת עבודה מדעית באנגלית ובעברית. כל סטודנט המבצע פרויקט גמר חייב להציג את הצעת הפרויקט בסמינריון לפני הגשתו. בנוסף, הסטודנט חייב להשתתף גם בסמינר מחלקתי ללא נקודות זכות.