תכנית לימודים לתואר שני – מסלול תזה

תכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב כוללת קורסים עיוניים, עבודת מחקר (תזה), וקורסים מקצועיים. במסגרת הלימודים יבצע הסטודנט מחקר ברמה ההולמת פרסום בספרות מדעית. בנוסף ישלים הסטודנט לימודים עיוניים בהיקף 28 נ"ז: 2 קורסי חובה

מעבר לכך כל סטודנט ישתתף  ב-2 סמינריוני מחקר – (2 נ"ז כ"א, סה"כ 4 נ"ז). יודגש שכל הסטודנטים מחויבים בהשתתפות בשני סמינריוני מחקר. מטרת הסמינרים לפתח מיומנויות מחקר: מושגי הוכחה ושיטות מחקר, מקורות מידע מדעיים, כתיבה מדעית והצגת עבודה מדעית באנגלית ובעברית. כל סטודנט המבצע עבודת תזה חייב להציג את הצעת המחקר בסמינריון לפני הגשתה. בנוסף, הסטודנט חייב להשתתף גם בסמינר מחלקתי ללא נקודות זכות.