תנאי הקבלה במדעי המחשב- תשפ"א

תואר: B.Sc   משך הלימודים: 3 שנים

  • ציון קבלה משולב הינו הציון המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי (כמותי/רב תחומי- הגבוה מבין השניים).
  • 4 יח"ל באנגלית בציון עובר הינו תנאי קבלה הכרחי.
  • 4 יח"ל במתמטיקה בציון 90 לפחות או 5 יח"ל בציון 80 ציון נמוך מהמפורט דורש מכינת השלמה. 
  • סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי' אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.
תנאי קבלה

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

בגרות בלבד

ממוצע בגרות 104

4 יח"ל מתמטיקה בציון 90 לפחות

או 5 יח"ל בציון 80 לפחות.

ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

*מכינת השלמה במתמטיקה בהתאם לצורך.

*ציון פסיכומטרי מינימלי לצורך חישוב ציון קבלה משולב הינו 590.

95

630  (תת ציו כמותי מעל 120)

630 

הנדסאי

הנדסאי מדופלם בעל ממוצע ציונים חיצוניים 85

חובת זכאות לתעודת בגרות.

מכינת השלמה במתמטיקה

הנדסאי בשנתו האחרונה ללימודיו מחויב בממוצע 85 בציונים חיצוניים.

חובת זכאות לתעודת בגרות.

קבלה על תנאי:

הצגת דיפלומה+ נספח בממוצע 85

עד תום שנה א'.

מכינת השלמה במתמטיקה

בגרות חו"ל

פסיכומטרי 630

מכינת השלמה תינתן בהתאם לצורך

מכינה ייעודית

ממוצע 90 במקצועות אנגלית ומתמטיקה

ציון 90 בכל אחד מהמקצועות

מסלולים ייחודיים

מסלול סייבר

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

מתמטיקה-4 יח"ל 95 / 5 יח"ל 80

קבלה על סמך בגרות בלבד- ממוצע 108 כולל עמידה בדרישות המתמטיקה.

 

100

650

660

מסלול מדעי הנתונים ובינה מלאכותית

 DATA SCIENCE

100

650

660

מסלול  מצטיינים

102

660

670

במתמטיקה 4 יח"ל בציון 95 לפחות / 5 יח"ל בציון 85 לפחות

קבלה על סמך ממוצע בגרות 110

קבלה על סמך ציון פסיכומטרי 700 לפחות.

קבלה חריגה– המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה, במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל"ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.

דרישת מכינת השלמה במתמטיקה/ מבחן כניסה ועמידה בציון 90 לפחות תינתן למועמדים הבאים:

  • מי שאינו עומד בדרישות הסף במתמטיקה בבגרות (4 יח"ל בציון 90, 5 יח"ל בציון 80).
  • מי שהתקבל על סמך בגרות בלבד ועברו 5 שנים מתעודת הבגרות.
  • ציון פסיכומטרי מעל 600 וחשיבה כמותית בפסיכומטרי בציון מעל ל- 135 פוטרת ממכינת השלמה במתמטיקה. בתנאי שיש 4 יח"ל במתמטיקה בציון עובר.
  • הפניה למכינה ייעודית– בעלי 3 יח"ל במתמטיקה יופנו אוטומטית למכינה ייעודית וסיום המכינה בממוצע 90 לפחות. 

דרישת ידע בעברית- מבחן יע"ל בציון 105 לפחות יידרש עבור מועמדים שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו איננה עברית, ו/או שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.

close up view of businessman typing on laptop indoors
רישום ללימודים