תנאי הקבלה במדעי המחשב- תש"ף

תנאי הקבלה במדעי המחשב- תש"ף

תואר: B.Sc   משך הלימודים: 3 שנים

  • ציון קבלה משולב הינו הציון המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי (כמותי/רב תחומי- הגבוה מבין השניים).
  • 4 יח"ל באנגלית בציון עובר הינו תנאי קבלה הכרחי.
  • 4 יח"ל במתמטיקה בציון 90 לפחות או 5 יח"ל בציון 80 ציון נמוך מהמפורט דורש מכינת השלמה. 
  • סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי' אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.
  • ועדת חריגים- אם הפסיכומטרי נמוך מהנדרש, אך הציון בפרק החשיבה הכמותית בפסיכומטרי 120 לפחות ו/או בעלי הישגים גבוהים מאוד בבגרות במתמטיקה – הדיון במועמדות יעבור לוועדת הקבלה המחלקתית.    

מדעי המחשב

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

בגרות בלבד

ממוצע בגרות 102

4 יח"ל מתמטיקה בציון 90 לפחות

או 5 יח"ל בציון 80 לפחות.

ציון קבלה משולב

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

*מכינת השלמה במתמטיקה בהתאם לצורך.

*ציון פסיכומטרי מינימלי לצורך חישוב ציון קבלה משולב הינו 590.

92

630

דגש על חשיבה כמותית

(ציון מעל 120)

620

הנדסאי

הנדסאי מדופלם בעל ממוצע ציונים חיצוניים 85

מכינת השלמה במתמטיקה

הנדסאי בשנתו האחרונה ללימודיו מחויב

בממוצע 85 בציונים חיצוניים

קבלה על תנאי:

הצגת דיפלומה+ נספח בממוצע 85

עד תום שנה א'.

מכינת השלמה במתמטיקה

בגרות חו"ל

פסיכומטרי 620

מכינת השלמה תינתן בהתאם לצורך

מכינה ייעודית

ממוצע 90

במקצועות אנגלית ומתמטיקה

ציון 90 בכל אחד מהמקצועות

מסלולים ייחודיים

מסלול סייבר

בגרות

פסיכומטרי

קבלה משולב

מתמטיקה-4 יח"ל 95 / 5 יח"ל 80

קבלה על סמך בגרות בלבד- ממוצע 105

 

100

650

660

מסלול מדעי הנתונים ובינה מלאכותית

 DATA SCIENCE

100

650

660

מסלול  מצטיינים

102

660

670

במתמטיקה 4 יח"ל בציון 95 לפחות / 5 יח"ל בציון 85 לפחות

קבלה על סמך ממוצע בגרות 108

קבלה על סמך ציון פסיכומטרי 700 לפחות.

דרישת מכינת השלמה במתמטיקה וסיומה בציון 90 לפחות תינתן למועמדים הבאים:

  • מי שאינו עומד בדרישות הסף במתמטיקה בבגרות (4 יח"ל בציון 90, 5 יח"ל בציון 80).
  • ציון פסיכומטרי מעל 600 וחשיבה כמותית בפסיכומטרי בציון מעל ל- 120 פוטרת ממכינת השלמה במתמטיקה. (למעט בעלי 3 יח"ל במתמטיקה או ציון נכשל ב-4/5 יח"ל במתמטיקה).
  • הפניה למכינה ייעודית– בעלי 3 יח"ל במתמטיקה יופנו אוטומטית למכינה ייעודית וסיום המכינה בממוצע 90 לפחות. 
  • מכינת רענון במתמטיקה תינתן למי שעמד בדרישת המתמטיקה ועברו מעל 5 שנים מתעודת הבגרות/הנדסאים.

 

 

דרישת ידע בעברית- הצגת מבחן יע"ל בציון 105 לפחות נדרשת עבור מועמדים שסיימו תיכון ששפת ההוראה בו איננה עברית, ו/או שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה ברית. דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.