תנאי הקבלה במתמטיקה יישומית ומדעי המחשב- תואר שני- תשפ"א

פרטי המסלול

תואר:

התמחות:

מסלול:

שנות לימוד:     

תואר    M.S.C

מתמטיקה יישומית ומדעי המחשב

ללא תזה / עם תזה

שנתיים

 

מועמדים לתואר שני מחויבים בהצגת המסמכים הבאים:

 • תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).
 • פטור אקדמי מאנגלית.
 • קורסי השלמה ייקבעו בהתאם להחלטת המחלקה.

תנאי קבלה למתמטיקה יישומית

 • תואר ראשון במדעי המחשב ומתמטיקה בממוצע 85 לפחות.
 • תואר ראשון בהנדסה או במדעים מדויקים בממוצע 85 לפחות. דרישת קורסי השלמה.

תנאי קבלה למדעי המחשב

 • תואר ראשון במדעי המחשב ומתמטיקה בממוצע 85 לפחות.
 • תואר ראשון בהנדסה או במדעים מדויקים בממוצע 85 לפחות. דרישת קורסי השלמה.

תנאים נוספים לקבלה למתמטיקה יישומית  ומדעי המחשב

דרישות קורסי השלמה יינתנו ל:

 • בוגרי מדעי המחשב ומתמטיקה בממוצע 8085.           
 • בוגרי הפקולטה להנדסה או מדעים מדויקים בממוצע 85 לפחות.
 • קורסי ההשלמה יינתנו בהתאם להחלטת ועדת הקבלה המחלקתית.
 • סטודנטים החורגים במעט מתנאי הקבלה, רשאים להגיש מועמדות לוועדת חריגים.

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל

מועמד שסיים את התואר הראשון בשפת הוראה שאינה עברית, יידרש להציג ציון 105 לפחות במבחן יע"ל (הבודק ידע בעברית).דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.

רישום ללימודים

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.