בעלי תפקידים

  • ראש המחלקה – פרופ' עדית סולברג
  • אחראית קבלה למחלקה ורכזת שנה א' – ד"ר לימור גונן
  • אחראי סגירת תארים ומרכז שנים ב'+ג' – ד"ר האיל הינו
  • ראש צוות – אביה עתיק
  • ראש תוכנית ה-MBA – פרופ' שמואל סטשבסקי
  • סגן ראש תוכנית ה-MBA – ד"ר שלום לוי
  • יו"ר ועדת הוראה – ד"ר ברוך מור
  • חברי ועדת הוראה- תואר ראשון: פרופ' עדית סולברג, ד"ר לימור גונן, ד"ר האיל הינו, פרופ' שמואל סטשבסקי, ד"ר גלי בנימין, גב' אביה עתיק.
  • חברי ועדת הוראה- MBA: פרופ' שמואל סטשבסקי, פרופ' עדית סולברג, ד"ר יעל ברנדר- אילן, ד"ר שלום לוי, ד"ר האיל הינו.