מצטיינים לשנת תשע"ח במחלקה לכלכלה ומנהל עסקים

מצטיינת נשיא- שנה ב'

גליבטר רווח רינת

מצטייני רקטור

שנה א':

איפרגן מאור
שפחון חן משה
זריהן עדן
בלויגרונד ארי

שנה ב':

קרוננברג קים
גת ליאל
יוסף חי דפנה

מצטייני דקן

שנה א':

רדא ספיר
פרל רפאל
גיל שלי
גודינר עדי
אדרי דור
ניילינגר תמיר
אשר שריה
ביטון נבו
כוכבי בר
בראמלי הילה
דהרי טאי
הורוביץ מיכאל

שנה ב':

משה אורטל
וייס מיכאל
הלל יאיר
שחר לינור
מושקין שירה
ניר רותם
הברי מוריה
כליף דנה

דו חוגי כלכלה- חשבונאות:

מצטייני דקן:

שנה א':

מנטין קורל
קצנלנבוגן  נטלי

שנה ב':

כהן טל
שחמורוב רחלי