ספר טלפונים

שםתפקידטלפוןדוא"ל
הפקולטה למדעי החברה והרוח
המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים
פרופ' עדית סולברגראש המחלקה 00...03-90לחץ להצגהiditso@...ilלחץ להצגה
ד"ר לימור גונןסגנית ראש המחלקה 02...03-90לחץ להצגהlimorg@...ilלחץ להצגה
ד"ר האיל הינוסגן ראש המחלקה 02...03-90לחץ להצגהhayielh@....ilלחץ להצגה
פרופ' שמואל סטשבסקיראש התוכנית לתואר שני 30...03-97לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' אביה עתיקראש צוות 99...03-90לחץ להצגהaviaa@...lלחץ להצגה
גב' חלי לוי רכזת סטודנטים 99... 03-90לחץ להצגהrachelal@...c.ilלחץ להצגה
גב' שרית גרופררכזת סטודנטים 99...03-90לחץ להצגהnmec3@...lלחץ להצגה
גב' זוהר וייסטוךרכזת סטודנטים 99...03-90לחץ להצגהzoharbe@....ilלחץ להצגה
פקס 58...03-90לחץ להצגהלחץ להצגה
גב' ניזמית יוסוברכזת סטודנטים בכירה מנהל עסקים תואר שני 54...03-90לחץ להצגהnizmit@...ilלחץ להצגה
גב' ענת חזום רכזת סטודנטים מנהל עסקים תואר שני 08...074-7לחץ להצגהanathk@...ilלחץ להצגה
גב' מיטל כהן רכזת סטודנטים תואר שני 74...03-90לחץ להצגהmeitalc@a....il לחץ להצגה
פרופ' ג'פרי קנטורסגל בכיר 31...03-97לחץ להצגהjeffreyk@...c.ilלחץ להצגה
פרופ' גדעון יניבסגל בכירgideonyaniv@...l.com לחץ להצגה
פרופ' טליה איינהורןסגל בכיר 51...03-91לחץ להצגהלחץ להצגה
ד"ר קובי ענברסגל בכירkobi.inba....comלחץ להצגה
ד"ר שלום לויסגל בכיר 08...03-97לחץ להצגהshalom@...ilלחץ להצגה
ד"ר שולה פסחסגל בכירshulape@....ilלחץ להצגה
ד"ר יעל ברנרדר- אילןסגל בכירyaelb@...lלחץ להצגה
ד"ר זאב שטודינרסגל בכירzeevs@ar...l לחץ להצגה
ד"ר דניאל שיפמןסגל בכיר 00...03-97לחץ להצגהdaniels@....ilלחץ להצגה
ד"ר גלי בנימיןסגל בכיר 08...03-97לחץ להצגהgalyb@...lלחץ להצגה
ד"ר דורון קלונוברסגל בכיר doronkl@ariel....l.ac.il לחץ להצגה
ד"ר גלית קליין ליברמןסגל בכירgalitk@a...il לחץ להצגה
ד"ר ישראל קלייןסגל בכירiklein@...ilלחץ להצגה
ד"ר זויה ניסנובסגל בכירzoyav@...lלחץ להצגה
ד"ר בתיה בן הדורסגל בכירbatiabh@ar....il לחץ להצגה
ד"ר אייל אקהאוססגל בכירeyale@...lלחץ להצגה
ד"ר דורון גרינברגסגל בכיר 13...03-97לחץ להצגהdorongre@...c.ilלחץ להצגה
ד"ר רונית יצחקיסגל בכירronity@...ilלחץ להצגה
ד"ר אלאונורה שקולניקסגל בכיר eleonoras@a....ac.il לחץ להצגה
ד"ר מוטי צוילינגסגל בכירmotiz@...lלחץ להצגה
ד"ר ברוך מורסגל בכיר 11...03-97לחץ להצגהbaruchm@....ilלחץ להצגה
ד"ר רועי טאוסיגסגל בכירroit@...לחץ להצגה
ד"ר ארטיום ז'לנובסגל בכירartyomj@....ilלחץ להצגה
רו''ח איתן דרורסגל בכיר 07...09-97לחץ להצגהeitand@...ilלחץ להצגה
רו"ח חן שאשוסגל בכירchens@...lלחץ להצגה
ד"ר רונן גרדוולסגל בכירroneng@...ilלחץ להצגה
רו"ח שמחה לבסגל בכירlev.cp...mלחץ להצגה
מר יוסי פוגלסגל בכיר 08...03-97לחץ להצגהyosif@...lלחץ להצגה
מר אמיתי טאובסגל בכיר amitaita@ari...ac.il לחץ להצגה