ספר טלפונים

המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים

פרופ' עדית סולברג | ראש המחלקה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר לימור גונן | סגנית ראש המחלקה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר האיל הינו | סגן ראש המחלקה

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' שמואל סטשבסקי | ראש התוכנית לתואר שני

טלפון נייד לחצו להצגה

גב' אביה עתיק | ראש צוות

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' חלי לוי | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' שרית גרופר | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' זוהר וייסטוך | רכזת סטודנטים

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

| פקס

טלפון נייד לחצו להצגה

גב' ניזמית יוסוב | רכזת סטודנטים בכירה מנהל עסקים תואר שני

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' ענת חזום | רכזת סטודנטים מנהל עסקים תואר שני

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

גב' מיטל כהן | רכזת סטודנטים תואר שני

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' גדעון יניב | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' ג'פרי קנטור | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

פרופ' טליה איינהורן | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה

ד"ר ארטיום ז'לנוב | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר שולה פסח | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר גלי בנימין | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר בתיה בן הדור | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר יעל ברנרדר- אילן | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר דניאל שיפמן | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר דורון קלונובר | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר דורון גרינברג | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אלאונורה שקולניק | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר ישראל קליין | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר רונית יצחקי | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר רועי טאוסיג | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר זויה ניסנוב | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר ברוך מור | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר קובי ענבר | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר אייל אקהאוס | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר זאב שטודינר | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר גלית קליין ליברמן | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר מוטי צוילינג | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר שלום לוי | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

רו''ח איתן דרור | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

רו"ח חן שאשו | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

ד"ר רונן גרדוול | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

רו"ח שמחה לב | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה

מר יוסי פוגל | סגל בכיר

טלפון נייד לחצו להצגה
כתובת מייל לחצו להצגה

מר אמיתי טאוב | סגל בכיר

כתובת מייל לחצו להצגה