רכזות

ראש צוות:

אביה עתיק

רכזות סטודנטים:

חלי לוי

שרית גרופר

זוהר וייסטוך