תוכנית לניהול סיכונים פיננסיים

ניהול סיכונים פיננסיים במסגרת תכנית ה- MBA באוניברסיטת אריאל

ניהול סיכונים פיננסיים במסגרת תכנית ה- MBA באוניברסיטת אריאל

הננו שמחים לבשר שהתכנית הוכרה ע"י GARP (Global Association of Risk Professionals) העולמית כשותפה אקדמית. המעמד כולל מלגות לסטודנטים ולמחקר, וכן global networking של תלמידים ובוגרים איכותיים של תכניות FRM בעולם.

מעמד חדש זה מציב אותנו בנבחרת מכובדת של שותפות אקדמיות שהן אוניברסיטאות מהשורה הראשונה בעולם כגון NYU  ו- Rutgers.

 התכנית מיועדת לתלמידי ה- MBA בהתמחות במימון בעלי רקע טוב בסטטיסטיקה ובהשקעות בתנאי סיכון שמעוניינים להשתלב בתפקידים מובילים בשוק ההון ובמערכת הבנקאות והביטוח.

תישקל גם מועמדות של סטודנטים חיצוניים בעלי רקע מתאים.

בסיום הלימודים והחובות יקבל הסטודנט תעודה שהתמחה בתכנית לניהול סיכונים פיננסיים שאושרה ע"י GARP כשותף אקדמי, שמעידה על כך שהוא הוכשר וראוי לעסוק בתחום זה.

התכנית כוללת גם הכנה לבחינות ההסמכה של האיגוד העולמי לניהול סיכונים פיננסיים GARP, ומי שרוצה לקבל הסמכה גלובלית יכול לגשת לבחינות אלו, כאשר ישנם שני מועדים בכל שנה, במאי ובנובמבר. הבחינות הגלובליות מועברות בו זמנית בכל העולם, והן כרוכות בתשלום נוסף שמשולם ישירות ל- GARP.

ראש התכנית לניהול סיכונים פיננסיים – ד"ר דורון גרינברג.

מרכז מקצועי – מר נועם בלזברג.

התכנית מכילה 8 קורסים בני 2 נ"ז כל אחד. 4 קורסים הינם במסגרת ההתמחות במימון של תכנית ה- MBA והמפורטים בסעיף א' להלן.

4 קורסים נוספים הינם ללא קרדיט אקדמי והם מפורטים בסעיף ב' להלן.

א. ארבעה קורסים עם קרדיט אקדמי ב- MBA:

  1. מימון וכלכלה בינלאומיים – ד"ר רועי טאוסיג – סמסטר א' תש"פ יום ו' בשעות 10-12
  2. השקעות וניירות ערך – ד"ר רועי טאוסיג – סמסטר א' תש"פ יום ו' בשעות 12-14
  3. ניהול סיכונים – ד"ר דורון גרינברג – סמסטר ב' תש"פ יום ו' שעות 10-12
  4. אופציות וחוזים עתידיים – פרופ' עלי קרייזברג – סמסטר ב' תש"פ יום ו' שעות 12-14.

חשוב מאוד שכל סטודנט בתכנית ה- MBA  המעוניין במסלול זה ירשם לארבעת הקורסים הנ"ל במסגרת תכנית ה- MBA.

ב. ארבעה קורסים במסגרת לימודי תעודה (ללא קרדיט אקדמי):

  1. עקרונות בניהול סיכונים פיננסיים – במתכונת FRM– סמסטר קיץ תש"פ
  2. הכנה בסטטיסטיקה ואקונומטריקה – במתכונת FRM – סמסטר קיץ תש"פ
  3. ניהול סיכוני שוק ואשראי – במתכונת FRM– סמסטר א' תשפ"א
  4. ניהול סיכון תפעולי ואינטגרטיבי – במתכונת FRM– סמסטר א' תשפ"א.

פתיחת ארבעת הקורסים הללו מותנית במינימום נרשמים וכן כרוכה בתשלום נפרד.

העלות הכוללת לתלמידי תכנית ה- MBA של ארבעת הקורסים הללו הינה 4,000 ₪ בלבד.

לסטודנטים חיצוניים העלות הכוללת של כל 8 הקורסים הינה 8,500 ₪ + דמי רישום לאוניברסיטה.

ביום ה' 7.11.2019 בשעה 17:30 בכיתה 51.3.07 יתקיים מפגש של כל הסטודנטים בהתמחות במימון עם ראש התכנית ועם ראש התכנית לניהול סיכונים פיננסיים שבו יינתנו פרטים נוספים.

בברכה,

ד"ר דורון גרינברג – ראש התכנית לניהול סיכונים פיננסיים               

פרופ' שמואל סטשבסקי – ראש תכנית ה- MBA  

The Financial Risk Management program of AU in a GARP-FRM framework 2020

Head of financial risk management program – Dr. Doron Greenberg (FRM®).
Professional manager — Mr. Noam Blazberg (FRM®).

The Ariel University financial risk management program (AU-FRMP) prepares for the designation exam of the Global Association for financial Risk Management (GARP®).
The AU-FRMP contains 8 courses, each entitles for 2 credit points.
Four courses are part to the financial academic track of the MBA and listed in section A below.
Four additional certificate courses (without academic credit) are listed in section B below. The opening of these four courses above depends on a minimum registration and requires an additional payment.

A. four courses with academic credit in MBA :
1. Risk management – Dr. Doron Greenberg
2. Investments and Securities-Dr. Roy Taussig
3. Futures and Options – Prof. Ali krisberg
4. Finance and International Economics – Prof. Ali krisberg

B. four certificate courses (without academic credit):
1. Financial Risk Management Principles
2. Market and Credit Risk Management
3. Operational and Integrated Risk Management
4. Statistics and Econometrics

For the Hebrew page click here: https://www.ariel.ac.il/wp/economics/%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9d/

 

AU-FRMP-Engl  :קישור לתוכנית באנגלית