תכניות לימודים – המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים

הערות

  1. תכניות אלו מכילות את מאגר הקורסים הנלמדים בשנת הלימודים הנוכחית בחלוקה לפי שנים לפי שנת הלימודים בה התחלת את לימודיך. הקורסים נתונים לשינוי משנה לשנה על-פי דרישות המחלקה והאוניברסיטה.
  2. המחלקה לכלכלה ומנהל עסקים ממליצה לכל סטודנט לקחת לפחות קורס מורשת סמסטריאלי כל סמסטר כדי לא להגרר לאי-סיום חובות לתואר.