תכנית מצטיינים

הצטיינות נשיא ודקן:

15% מהסטודנטים במחזור בעלי ממוצע הציונים הגבוה במחלקה יוכרזו כמצטיינים:

3% העליונים מכלל הסטודנטים במחזור יוכרזו כמצטייני רקטור, בתנאי שממוצע הציונים שלהם הוא 92 ומעלה.

12% הבאים כמצטייני דקן בתנאי שממוצע הציונים שלהם הוא 88 ומעלה.

חישוב ההצטיינויות יעשה פעם אחת בשנה, כחודש לאחר פתיחת שנת הלימודים האקדמית.

על מנת להיחשב למצטיין על הסטודנט ללמוד 16 ש״ש לפחות בשנת הלימודים בה הצטיין.

תכנית ישירה לתואר שני ב-MBA:

סטודנטים מצטיינים בסוף שנה ב' יוכלו להירשם ללימודי ה-MBA כבר במהלך שנת הלימודים האחרונה שלהם בתואר ולחסוך שנת לימודים –

4 שנים לסיום התואר הראשון והשני!!

לפרטים – תכנית מצטיינים לתואר שני.

תכניות נוספות למצטיינים:

בודקי תרגילים:

סטודנטים מצטיינים יוכלו להצטרף לצוות המחלקה כבר בשנה השלישית לתואר כבודקי תרגילים בקורסי החובה.

התפקיד מותנה בציונים גבוהים בקורס הרלוונטי ובאישור רכז הקורס.

לפרטים יש לפנות לניצן– nitzangu@ariel.ac.il.

סמינר מצטיינים:

סטודנטים מצטיינים יוכלו להירשם לסמינר מצטיינים מיוחד בכלכלה ולהיות שותפים כעוזרי מחקר בכתיבת מאמר מחקרי עם אחד מחברי הסגל.

 

אנו גאים בסטודנטים המצטיינים שלנו!!