תנאי הקבלה במנהל עסקים-תואר שני-ללא תזה- תשפ"א

תנאי הקבלה הינם דרישות המינימום. אין התחייבות לקבל את כל מי שעומד בתנאי הקבלה. 

פרטי המסלול


 • תואר: MBA
 • התמחות: מימון, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית או ללא התמחות (רב תחומי) 
 • מסלול: יזמות וטכנולוגיה עתידית 
 • שנות לימוד:  שנתיים

דרישות סף

 • תואר ראשון מכל תחום ממוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג).
 • פטור אקדמי מאנגלית.
 • קורסי השלמה ייקבעו בהתאם להחלטת המחלקה.

תנאי קבלה למעמד מן המניין (בתנאי שאין דרישה לקורסי השלמה)

 •  תואר ראשון/ שני בממוצע 80 לפחות.
 •  תואר ראשון/שני בממוצע 77 לפחות, בתחומים: כלכלה, מנהל עסקים, הנדסה, מדעים, רפואה
 • מעמד "מן המניין"- יקבע למועמד שהציג זכאות לתואר ראשון בממוצע הנדרש, ושלא נדרש לקורסי השלמה.

תנאי קבלה למעמד על תנאי

 • תואר ראשון/ שני בממוצע 77-79.
 •  תואר ראשון/ שני בממוצע 75-76 בכלכלה, מנהל עסקים, הנדסה, מדעים מדויקים, רפואה.
 •  התנאי להמשך לימודים למי שהתקבל על תנאי ל-M.B.A -סיום סמסטר ראשון בממוצע 80 לפחות.
 •  מעמד "על תנאי"- יקבע למועמד שלא הציג זכאות לתואר/ לא עמד בממוצע התואר הנדרש/ נדרש לקורסי השלמה.

קבלה חריגה

 • מועמד בעל ניסיון ניהולי/ מקצועי משמעותי, או בעל ציון 40 לפחות במבחן GMAT כמותי, שאינו עומד בתנאי הקבלה, יוכל להגיש בקשה לקבלה חריגה ללימודים לראש התכנית.
 • המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה, במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל"ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.

תנאי  קבלה למועמדים שטרם סיימו את התואר הראשון

 • מועמד שסיים את התואר וממתין לאישור זכאות לתואר, יידרש להציג במעמד הגשת הבקשה גיליון ציונים סופי בממוצע 80 לפחות.
 • מסלול ישיר ל- M.B.A- סטודנט בשנה האחרונה ללימודיו לתואר הראשון יוכל להגיש בקשה להתקבל למסלול בהצגת ממוצע אקדמי 80 לפחות. במסלול זה ילמד הסטודנט שני סמסטרים או סמסטר אחד של תכנית ה- M.B.A (לפי בחירתו), במקביל לשנה האחרונה או לסמסטר האחרון של התואר הראשון.

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל

 •  מועמד שסיים את התואר הראשון בשפת הוראה שאינה עברית, יידרש להציג ציון 105 לפחות במבחן יע"ל (הבודק ידע בעברית). דרישה זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.