תנאי קבלה בכלכלה ומנהל עסקים- תשפ"א

  • הציון הקובע לקבלת מועמד הוא ציון קבלה משולב, המחושב על פי נתוני הבגרות והפסיכומטרי. עמידה בציון זה מבטלת את ההכרח לעמוד בממוצע הבגרות ו/או הפסיכומטרי הנדרש למחלקה.
  • דרישות סף- זכאות לבגרות, 4 יח"ל באנגלית בציון עובר, 3/4 יח"ל במתמטיקה בציון עובר.
  • יש להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודים, ולהגיע לרמת פטור באנגלית עד תום שנה ב'.
  • סיווג רמה באנגלית במבחן פסיכומטרי/ אמי"ר/ אמיר"ם הינו תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.
  • במחלקה זו יש להתייחס לציון הפסיכומטרי בשקלול הכמותי/רב תחומי הגבוה מבין השניים.  
  • אישור לימוד במחלקה במקביל ללימוד תואר במחלקה אחרת אחר נתון לשיקול דעת ראש המחלקה.
אפשרויות קבלה

אפשרויות קבלה

תנאי קבלה

דרישות נוספות

בגרות

קבלה מן המניין-ממוצע 94

וועדת חריגים– 92-94

בגרות במתמטיקה – תוספת נקודות בחישוב ממוצע הבגרות.

תוספת נקודות בחישוב ממוצע הבגרות.

ציון בגרות

3 יח"ל

4 יח"ל

5 יח"ל

65-74

1

75-84

1

2

85-94

2

3

95 ומעלה

1

3

4

 

פסיכומטרי

פסיכומטרי– 600  (ציון רב תחומי או כמותי)

 

 ציון קבלה משולב

(מבוסס על נוסחה)

קבלה מן המניין-ציון קבלה משולב- 580

(בגרות 87 פסיכומטרי 580)

וועדת חריגים  – 560-580

  

הנדסאים

 

קבלה מן המניין– הנדסאי מדופלם ממוצע 80 

(4 בחינות חיצוניות+ פרויקט).

ועדת חריגים – ממוצע  78-79

חובת זכאות לתעודת בגרות.

 

הנדסאי לא מדופלם- קבלה מן המניין לאחר הסמסטר הראשון תתאפשר רק עם השלמת 4 ציוני מה"ט  ופרויקט בממוצע 80.

*פטורים על סמך לימודי הנדסאים יינתנו באופן אישי בהתאם לגיליון ציוני הנדסאים.

בעלי בגרות חו"ל

קבלה מן המניין- פסיכומטרי- 580 לפחות

1. מבחן יע"ל בציון 105 לפחות.

2. שווה ערך לבגרות ממשרד החינוך.

3. תינתן התייחסות לציונים במכינות עולים על פי שיקול דעת ראש מחלקה.

מכינה ייעודית

הפניה למכינה ייעודית תהיה עבור מועמדים:

בעלי זכאות לבגרות עם 3 יח"ל  אנגלית

מועמדים בני 30+ ללא זכאות לבגרות

קבלה לאחר מכינה ייעודית הינה על סמך הנתונים הבאים:

1. ממוצע מכינה 86 ומינימום 75 בקורס מתמטיקה לכלכלנים קבלה (קבלה מן המניין)

2. וועדת חריגים 84-86

3. ממוצע מכינה 86- 80 (קבלה לסמסטר)

 מעבר ממחלקה אחרת/

מוסד אחר

ממוצע 75 של שנה א' וצבירת של 24 נ"ז לפחות עד סוף השנה.

חובת זכאות לתעודת בגרות.

קבלה זו נתונה לשיקול דעת ראש המחלקה.

מועמדים מעל גיל 30

עמידה בממוצע בגרות 94

חסרי זכאות לבגרות יופנו למכינת 30+. קבלה בהמשך מותנית בסיום המכינה בממוצע 86 (מינימום 75 בקורס מתמטיקה).

הפחתה של נקודה בממוצע הבגרות לכל שנה מגיל 30. (לדוג: מועמד בן 34, יכול להתקבל ע"ס ממוצע בגרות 90)

בקשה לקבלה ללימודים למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה 

  • מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה האוטומטים במסגרת קבלה "מן המניין", כפי שפורסמו, יכולים להגיש בקשה לדיון במועמדותם במסגרת "קבלה לסמסטר". 
  • תוכנית לימודים במסגרת "קבלה לסמסטר" תאפשר קבלה על תנאי לסמסטר אחד, שכולל מערכת שעות מוכתבת על ידי המחלקה, וקורס אנגלית בהתאם לסיווג הרמה.
  • מעבר לסמסטר העוקב לסטטוס "מן המניין" יותנה בממוצע 70 לפחות, ועמידה בדרישות הנוספות שנקבעו עבור הסטודנט.
  • סטודנט שלא יעמוד בכללים שנקבעו לצורך מעבר לסטטוס "מן המניין", לא יתקבל למחלקה לכלכלה ומנהל עסקים, ובאפשרותו להמשיך לימודיו בסמסטר הבא במחלקה הרב תחומית.
דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל

מועמד שסיים תיכון ששפת ההוראה בו אינה עברית, ו/או נבחן בפסיכומטרי בשפה שאינה עברית, נדרש להציג מבחן יע"ל בציון 105 לפחות. 

קבלה חריגה– המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לדון במועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, במסגרת קבלה חריגה,במגבלה של עד 10% ממכסת המתקבלים, בהתאם להנחיות מל"ג. כל מקרה ייבדק לגופו על ידי ועדת הקבלה המחלקתית.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.