תנאי קבלה ליחידה ללימודי שמאות מקרקעין- תשפ"א

סטודנטים באוניברסיטת אריאל בשומרון, יתקבלו ללימודי שמאות במקביל ללימודיהם לתואר על סמך התנאים הבאים:

  • סטודנטים מהמחלקות כלכלה ומנהל עסקים, ארכיטקטורה , הנדסת בניין והנדסת תעשיה וניהול שסיימו שנה א' בממוצע 75 לפחות.
  • סטודנטים ממחלקות אחרות שסיימו שנה א' בממוצע 85 לפחות, ויעברו ראיון קבלה עם ראש היחידה.

תלמידים "מן החוץ" יתקבלו על סמך תנאי הקבלה הבאים:

בעלי תואר ראשון או סטודנטים שסיימו שנה א' בכל מוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

 

הממוצע הנדרש הינו 75 ומעלה, בתנאי שהתואר הוא באחד המקצועות הבאים:

  • כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, גיאוגרפיה, ארכיטקטורה, הנדסת בניין או הנדסה אזרחית, והנדסת תעשיה וניהול.
  • סטודנטים בעלי תואר אחר או במהלך לימודי תואר אחר בעלי ממוצע 85 לפחות, ויעברו ראיון קבלה עם ראש היחידה.

על מנת לקבל פטור מבחינות מועצת השמאים, על הסטודנטים ללמוד את תכנית לימודי השמאות במלואה.

לא יינתנו פטורים בודדים על סמך לימודים קודמים או קורסים מתוקף התואר.

*לא ניתן להתקבל ללימודי השמאות לתוכנית חלקית.

דרישות ידע בעברית- מבחן יע"ל

מועמד שסיים תואר ראשון ששפת ההוראה בו אינה עברית, ו/או נבחן בפסיכומטרי בשפה שאינה עברית, נדרש להציג  מבחן יע"ל בציון 105 לפחות.

אוניברסיטת אריאל בשומרון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתנאי הקבלה.